ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXX - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAHSeksyen 236. Pembicaraan oleh Mahkamah.


Tiada apa-apa fee boleh dikenakan mengenai mana-mana pembicaraan yang dikeluarkan atau diambil oleh Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.