ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXI - SAMAN SI BERHUTANG HUKUMAN, WARAN TANGKAP DAN SEBAGAINYASeksyen 172. Permohonan tahanan harta.


(1) Suatu permohonan tahanharta sebelum hukuman hendaklah dibuat di dalam borang yang ditetapkan.

(2) Suatu perintah tahanharta sebelum hukuman hendaklah disampaikan kepada belif bersama dengan satu salinan tiap-tiap satu dari ikrar yang digunakan dalam permohonan itu.

(3) Belif hendaklah menyerahkan perintah tersebut kepada orang yang hartanya telah ditahan dan juga salinannya jika beliau memohonnya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.