ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN IV - SAMANSeksyen 26. Salinan saman.


Tiap-tiap saman terhadap seorang pihak kena tuntut hendaklah difailkan dalam tiga salinan dan satu salinan tambahan hendaklah difailkan bagi tiap-tiap pihak kena tuntut yang lebih dari seorang.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.