ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


BORANG 8

BORANG 8
NEGERI KEDAH DARULAMAN
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979
(Seksyen 72)

PERMOHONAN LISAN

Perbicaraan Mal Bil...........................

Di dalam Mahkamah Kadi...............................di .....................................
............................................................................................................... pihak memohon
............................................................................................................... pihak menentang


1. Saya sebagai pemohon di dalam kes ini adalah suami/isteri kepada ............................................... di alamat ................................................................... yang telah berkahwin pada ....................... di .............................. dan tinggal bersama di alamat .......................................................................

2. Saya memohon di dalam Mahkamah ini...................................dan membuat tuntutan ke atas suami/isteri ........................ di alamat ................................................................. seperti berikut:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
(Nama Pemohon dan Tandatangan)Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.