ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIANSeksyen 42. Tarikh pengembalian saman.


Suatu saman yang memerlukan tindakan hendaklah disampaikan tidak kurang daripada 7 hari genap sebelum tarikh pengembaliannya kecuali jika Mahkamah memerintah sebaliknya. Tarikh pengembalian boleh dipinda oleh Pendaftar jika perlu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.