ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAKSeksyen 15. Persetujuan bagi pihak orang yang tidak berkeupayaan.


Apa-apa persetujuan atau penolakan yang diberi bagi pihak orang yang tidak berkeupayaan oleh penjagasahnya yang diluluskan oleh Mahkamah, hendaklah mengikat orang yang tidak berkeupayaan itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.