ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XII - PINDAANSeksyen 84. Ketinggalan.


Kesilapan perkeranian atau kesilapan lain yang timbul dari ketinggalan tak sengaja boleh pada bila-bila masa dibetulkan oleh Mahkamah tanpa formaliti.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.