ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN V - PEGUAMSeksyen 32. Penukaran peguam.


Jika suatu pihak ingin menukar peguamnya, ia hendaklah memfailkan wakalah penukaran dalam borang yang ditetapkan, dan menyampaikannya kepada semua pihak.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.