ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIX - WANG, KUMPULANWANG YANG DILABURKAN DAN HARTA DALAM MAHKAMAHSeksyen 214. Notis kepada yang berhak.


Apabila wang itu dibayar kepada Mahkamah bagi kredit mana-mana orang, orang yang membayar itu hendaklah dengan segera memberi notis kepada orang yang satu lagi itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.