ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN X - PERMOHONANSeksyen 73. Semasa perbicaraan.


Semasa perbicaraan mana-mana tindakan atau pembicaraan lain mana-mana permohonan berbangkit darinya boleh dibuat secara lisan dengan percuma melainkan diperintah oleh Mahkamah sebaliknya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.