ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIII - KEPAPAANSeksyen 251. Kos.


Melainkan Mahkamah memerintah sebaliknya, seorang papa tidak bertanggungan membayar kos kepada mana-mana pihak lain atau tidak berhak menerima daripada mana-mana pihak lain apa-apa kos selain daripada fee mahkamah dan perbelanjaan sebenarnya yang dilakukan dalam perjalanan pembicaraan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.