ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXI - SAMAN SI BERHUTANG HUKUMAN, WARAN TANGKAP DAN SEBAGAINYASeksyen 178. Askar.


Suatu perintah untuk menangkap mana-mana anggota Angkatan Bersenjata atau mana-mana angkatan bersenjata pelawat yang berada dalam Malaysia dengan sahnya boleh disampaikan kepada Pegawai Pemerintah atau adjutant unitnya yang hendaklah menyebabkan orang itu diserahkan kepada belif.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.