ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN II - BENTUK TINDAKANSeksyen 4. Saiz dan bentuk.


Tiap-tiap tindakan dan tiap-tiap dokumen yang digunakan dalam mana-mana perbicaraan, selain daripada dokumen-dokumen asal yang dikemukakan dalam keterangan hendaklah melainkan bentuk dokumen itu menyebabkan tidak praktik, ditulis, ditaip atau dicetak, atau disepara tulis, disepara cetak, di atas kertas biasa yang berkualiti baik dan hendaklah mempunyai pinggiran yang mencukupi.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.