ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVII - PERBICARAANSeksyen 121. Eksibit.


(1) Dokumen yang dibawa masuk sebagai keterangan hendaklah ditanda dan, melainkan Mahkamah memerintah sebaliknya, dokumen itu atau salinannya, hendaklah disimpan dalam Mahkamah sepanjang pembicaraan itu dan sehingga tempoh untuk rayuan telah luput.

(2) Dokumen yang dikemukakan sebagai keterangan, tetapi telah ditolak, hendaklah ditanda.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.