ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIII - PEMINDAHAN PEMBICARAANSeksyen 87. Perbelanjaan pemindahan.


Jika perintah untuk pemindahan dibuat atas permohonan sesuatu pihak, pihak itu hendaklah terlebih dahulu membayar kos salinan-salinan sah dokumen itu. Kos salinan-salinan tersebut boleh kemudiannya dikira sebagai sebahagian daripada kos pembicaraan itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.