ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIV - PEMBICARAAN BANTAHANSeksyen 193. Penyerahan atas belif.


Satu salinan perintah yang dibuat di dalam mana-mana pembicaraan bantahan hendaklah disampaikan kepada belif.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.