ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXI - PENGHINAAN MAHKAMAHSeksyen 238. Perlaksanaan.


Suatu perintah mengenakan denda boleh dikuatkuasakan oleh perintah perlaksanaan atau perintah memenjara tetapi perlaksanaan hendaklah biasanya didahulukan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.