ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXII - PERLAKSANAAN OLEH MAHKAMAH-MAHKAMAH LAINSeksyen 181. Perlaksanaan oleh Mahkamah Adat.


Mahkamah boleh di dalam borang yang ditetapkan meminta mahkamah adat melaksanakan mana-mana hukuman atau melantik seorang penerima secara perlaksanaan ekuiti jika ia berpendapat bahawa ada kemungkinan hukuman itu tidak boleh disempurnakan jika ia tidak berbuat demikian.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.