ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXI - SAMAN SI BERHUTANG HUKUMAN, WARAN TANGKAP DAN SEBAGAINYASeksyen 177. Pelepasan perintah dalam hal-hal lain.


(1) Sesuatu perintah tangkap atau memenjara yang dikeluarkan atas alasan kegagalan membayar wang hendaklah disifatkan sebagai dilepaskan-
(2) Notis pelepasan itu hendaklah dengan serta-merta dihantar oleh Mahkamah kepada pihak berkuasa penjara, jika pihak yang satu lagi itu berada di dalam penjara.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.