ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVI - IKRARSeksyen 110. Penolakan.


Mahkamah boleh mengikut budibicaranya menolak mana-mana ikrar yang kerana bentuk atau kandungannya sukar dibaca dan difahami, atau yang terdapat di dalamnya huruf-huruf bertindih, perubahan atau pemadaman, atau lain-lain kecacatan bentuk.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.