ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVI - IKRARSeksyen 108. Ikrar salahaturan.


Mahkamah boleh, mengikut budibicaranya membenarkan sesuatu ikrar digunakan sungguhpun tidak berbentuk sepatutnya jika berpuashati bahawa pengikrar faham isi kandungan dan kesannya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.