ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 145. Kumpulanwang dalam Mahkamah.


Apa-apa wang, atau kumpulanwang yang dilabur atau harta-harta lain kepunyaan si berhutang-hukuman yang tersimpan dalam Mahkamah yang memberi hukuman itu boleh, jika suatu perintah untuk perlaksanaan telah dibuat, digunakan dengan izin Mahkamah untuk menjelaskan hutang-hukuman itu. Pelaburan dan lain-lain harta selain daripada wang boleh untuk tujuan tersebut diperintah supaya dijual.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.