ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN IV - SAMANSeksyen 28. Masa penyampaian.


Saman tidak boleh diserahkan selepas 12 bulan dari tarikh ianya dikeluarkan melainkan dengan kebenaran Mahkamah yang tidak akan diberi kecuali usaha-usaha yang menasabah telah dibuat untuk menyampaikan saman itu, atau kerana sebab-sebab lain yang baik.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.