ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAKSeksyen 16. Peruntukan am mengenai ketidakupayaan.


Jika pihak menuntut tidak berkeupayaan-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.