ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - BAYARAN KEPADA MAHKAMAHSeksyen 70. Tuntutbalas.


Bahagian ini hendaklah dipakai mutatis mutandis kepada tuntutbalas.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.