ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN X - PERMOHONANSeksyen 76. Keterangan.


Mahkamah boleh menerima keterangan melalui ikrar atau secara lisan untuk menyokong atau menentang mana-mana permohonan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.