ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 266. Pihak kena-tuntut dihalang daripada membela.


Jika di dalam mana-mana tindakan Mahkamah telah memerintah bahawa pihak kena tuntut dihalang daripada membela-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.