ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 269. Memeriksa de bene esse.


Mahkamah boleh memeriksa atau mengarah Pendaftar untuk memeriksa secara de bene esse seseorang saksi di mana-mana tempat. Keterangan yang diambil sedemikian boleh digunakan dalam pembicaraan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.