ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 154. Inventori.


Apabila mana-mana harta dirampas dan dibawa keluar dari premis itu, belif hendaklah, jika dikehendaki memberi kepada penjaga harta itu suatu inventori yang mencukupi mengenainya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.