ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIII - PERINTAH MENGENAI HARTASeksyen 185. Perintah penyelarasan perbicaraan.


Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah untuk menahan, memulih, memeriksa, menyukat, menimbang atau menguji mana-mana harta atau barang dalam pertikaian dalam mana-mana pembicaraan atau yang mengenainya persoalan-persoalan telah timbul.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.