ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIV - TARIKBALIK DAN PENYELESAIANSeksyen 92. Penggantungan.


Jika kos mana-mana tindakan yang ditarikbalik masih belum dijelaskan, Mahkamah boleh menggantungkan mana-mana pembicaraan yang sama bentuknya sehingga bayaran dijelaskan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.