ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 262. Hal-hal lucah.


Mahkamah boleh pada bila-bila masa memerintah bahawa apa-apa dokumen yang lucah, tak berkaitan, mengganggu, menindas, menimbulkan perbahasan atau terlalu panjang perkara di dalam dokumen itu, dibuang dan boleh mengawad kos mana-mana permohonan sedemikian termasuk elaun khas di bawah syarat kepada Jadual Pertama Enakmen ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.