Enakmen 12
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH (KEDAH DARUL AMAN) 2008


SENARAI PINDAANUndang-undang yang memindaTajuk ringkasTarikh mula berkuatkuasa

K.P.U. 32/2008PembetulanCopyright PNMB-LawNet. All rights reserved.