ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN V - PROSIDING DALAM PENDAKWAAN
BAB 8 - DARIHAL HUKUMAN DAN PELAKSANAANNYASeksyen 121. Peruntukan tentang pelaksanaan hukuman pemenjaraan.


Berkenaan dengan hukuman pemenjaraan, peruntukan yang berikut hendaklah diikuti:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.