ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Perintah Supaya Hidup Bersama SemulaSeksyen 121. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsungJika seseorang telah tidak lagi hidup bersama dengan isterinya mengikut cara yang dikehendaki oleh Hukum Syarak, isteri itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan perintah supaya orang itu hidup bersama semula dengan isterinya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.