ENAKMEN 6
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004


SENARAI PINDAANUndang-undang yang memindaTajuk ringkasTarikh berkuatkuasa
Pg.P.U. 15/2008PembetulanSeperti En. 8/2004 / En. 6 - 1 Januari 2006
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.