Enakmen Terkini


KELANTAN

ENAKMEN 3 TAHUN 1982
ENAKMEN PENTADBIRAN MAHKAMAH SYARIAH 1982
Mengandungi pindaan terkini - En. A3Tarikh Persetujuan DiRaja :23 Mac 1982
Tarikh disiarkan dalam Warta :13 Mei 1982
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1984 [Kn. P.U. 29/83]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pengecualian prerogatif.
Seksyen 4. Hak-hak dan kuasa-kuasa Mahkamah sivil.
Seksyen 5. Pemakaian.

BAHAGIAN II - PENTADBIRAN

Seksyen 6. Perlantikan Mufti.
Seksyen 7. Perlantikan Qadhi, Penyelia Ugama dan Pendaftar Mahkamah.

BAHAGIAN III - BIDANGKUASA MAHKAMAH SYARIAH

Seksyen 8. Penubuhan Mahkamah-Mahkamah dan bidangkuasanya.
Seksyen 9. Bidangkuasa Mahkamah Qadhi Besar.
Seksyen 10. Bidangkuasa Mahkamah Qadhi Khas.
Seksyen 11. Bidangkuasa Mahkamah Qadhi Jajahan.
Seksyen 12. Mahkamah Rayuan.
Seksyen 13. Kuasa Penyelia Ugama.
Seksyen 14. Perakuan Pesaka.

BAHAGIAN IV - PERATURAN AM

Seksyen 15. Meteri.
Seksyen 16. Bahasa.
Seksyen 17. Rekod.
Seksyen 18. Peguam Syarie.
Seksyen 19. Peguambela dan peguamcara.
Seksyen 20. Kehadiran dengan wakil.
Seksyen 21. Penyampaian proses.
Seksyen 22. Tindakan bersaling.
Seksyen 23. Keterangan.
Seksyen 24. Kesiksaan serta merta bagi keterangan palsu.
Seksyen 25. Saman untuk memberi keterangan atau menunjukkan dokumen.
Seksyen 26. Penangguhan dan pemindahan kes-kes.
Seksyen 27. Masa.
Seksyen 28. Mahkamah hendaklah terbuka.
Seksyen 29. Perlindungan pegawai kehakiman.

BAHAGIAN V - AM

Seksyen 30. Penyelia pegawai-pegawai.
Seksyen 31. Sahnya pengadilan, hukuman dan perintah.
Seksyen 32. Perkara-perkara yang tergantung.
Seksyen 33. Perkara-perkara yang tidak diperuntukkan.
Seksyen 34. Kaedah.
Seksyen 35. Pengecualian kaedah-kaedah dan perlantikan-perlantikan.
Seksyen 36. Pemansuhan.

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA

SENARAI PINDAAN
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.