Enakmen 12
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH (KEDAH DARUL AMAN) 2008


Mukadimah

BETA SETUJU,


TUANKU ABDUL HALIM AL-HAJ
Sultan Negeri Kedah Darul Aman

13 Safar 1429
20 Februari 2008
Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan berkaitan dengan penubuhan dan organisasi Mahkamah Syariah di Negeri Kedah Darul Aman dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

[ ]
MAKA DIPERBUAT UNDANG-UNDANG INI oleh Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman seperti berikut:Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.