ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 41. Kebenaran untuk mendakwa


Tiada apa-apa pendakwaan atau sesuatu kesalahan di bawah seksyen 35 hingga 40 boleh dimulakan kecuali dengan kebenaran bertulis dari Ketua Pendakwa Syarie.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.