ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008


Senarai PindaanUndang-undang yang meminda

Tajuk ringkasTarikh mula kuatkuasa
K.P.U. 31/2008PembetulanSeperti En. 7/2008 / En. 11 - 1 April 2008
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.