ENAKMEN 6
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
IqrarSeksyen 19. Iqrar yang dibuat dalam keadaan marad al-maut


Iqrar yang dibuat oleh seseorang yang berada dalam keadaan marad al-maut berhubungan dengan tanggungan atau obligasinya terhadap seorang lain boleh diterima.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.