ENAKMEN 6
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB 3 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Dokumen AwamSeksyen 58. Dokumen persendirian


Segala dokumen selain dari yang disebut di dalam seksyen 57 ialah dokumen persendirian.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.