ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008


Mukadimah

BETA SETUJU,

(MOHOR KERAJAAN)
TUANKU ABDUL
HALIM AL-HAJ
Sultan Negeri Kedah Darul Aman

13 Safar 1429
20 Februari 2008

Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga.
[ ]

MAKA DIPERBUAT UNDANG-UNDANG INI oleh Majlis Undangan Negeri Kedah Darul Aman seperti berikut:Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.