ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Penjagaan ke atas Orang Dan HartaSeksyen 90. Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih


(1) Berkenaan dengan harta tak alih, seseorang penjaga di sisi undang-undang tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk menjual, kecuali dalam hal-hal yang berikut, iaitu-

(2) Berkenaan dengan harta alih, seseorang penjaga di sisi undangundang adalah mempunyai kuasa menjual atau menyandarkan barangbarang dan harta-benda kanak-kanak itu, jika dia berkehendakkan keperluan yang mustahak, seperti makanan, pakaian dan asuhan, dan jika harta alih seseorang kanak-kanak adalah dijual dengan suci hati bagi sesuatu balasan yang memadai dengan tujuan untuk melaburkan hasil jualan itu dengan selamat dan untuk memperolehi pendapatan tambahan, maka penjualan harta itu hendaklah dikira sebagai sah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.