ENAKMEN 6
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN
BAB I - BEBAN MEMBUKTIKANSeksyen 74. Pada siapa letaknya beban membuktikan


Beban membuktikan dalam sesuatu guaman atau prosiding terletak pada orang yang akan gagal sekiranya tiada apa-apa keterangan langsung diberikan oleh mana-mana pihak.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.