ENAKMEN 6
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
Bila Pendapat Orang Ketiga Menjadi QarinahSeksyen 37. Bila pendapat tentang kelaziman, rukun, dan sebagainya ialah qarinah


Apabila Mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang—
maka pendapat orang yang mempunyai cara-cara yang khas bagi mengetahuinya ialah qarinah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.