ENAKMEN 6
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB 3 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Anggapan Tentang DokumenSeksyen 66. Anggapan tentang koleksi undang-undang dan laporan keputusan


Mahkamah hendaklah menganggap ketulinan tiap-tiap buku yang berupa—
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.