ENAKMEN 6
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
AMSeksyen 13. Fakta yang menjadi qarinah apabila hak atau ‘urf dipersoalkan


Jika soalnya ialah tentang kewujudan apa-apa hak atau ‘urf, maka fakta yang berikut ialah qarinah
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.