ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadhanah atau Penjagaan Kanak-KanakSeksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang


Seseorang perempuan hilang hak hadhanah-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.