ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008


JADUAL KEDUA

(Seksyen 11)

PERNIKAHAN TIDAK SAH

Pernikahan yang tidak mematuhi rukun dan syarat-syarat seperti yang disenaraikan di bawah adalah tidak sah dan tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini-

1. Rukun Nikah-

2. Syarat-syaratnya-

3. Syarat-syarat saksi-

4. (1) Sighah ijab-

(2) Sighah kabul-


Diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri pada 18 November 2007 bersamaan dengan 8 Zulkaedah 1428.

ABD. RASHID BIN HAJI OTHMAN
Setiausaha Dewan Undangan Negeri
Kedah Darul Aman

[PSU(K) 830-1400]Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.